Публікації вчителів гімназії

Публікації вчителів Першої міської гімназії м. Черкас

 

2017-2018

 1. Онищенко Н. П. Розробка уроку «Як дододати слайди до презентації» з інформатики в 3-му класі/каталог «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». - www.osvita.ua/publishing. - №02.-2017.
 2. Саєнко С., Ананьєва Н. Інноваційний розвиток полілінгвістичної гімназії «Діалог культур»/Рідна школа.- №7 - 8. – 2017. – С.32-35.
 3. Коритан Н.І., Третяк В.П. Статті Українська мова. Квести. 5 – 9 класи./За заг. ред. О.А. Бондаренко, О.О. Чмигової. – Київ: «Вид. дім «Перше вересня», 2017. – 92с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 4. Ситник Т.В. Розробка уроку з української мови в 3 класі «Людина без дружби – що дерево без коріння». Каталог Відкритий урок:розробка, технології, досвід, м.Київ. - №02. – 2017.
 5. Ситник Т.В. Розробка уроку з української мови в 3 класі «Людина без дружби – що дерево без коріння». Форум педагогічних ідей «Урок» http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/57760/.
 6. Гафінова Л.В. Українська література. Уроки. 9 клас/ Литвиненко Л.М., Бурунова Т.О., Гафінова Л.В., за заг. ред.. О.А.Бондаренко, О.О.Чмигової. – Київ: «Вид.дім «Перше вересня», 2017. – 240с.
 7. Ананьєва Н.В. Розвиток умотивованого та успішного вчителя, який працює з обдарованими дітьми в умовах реформування освіти. – Інноваційні технології навчання обдарованої молоді: матеріали ХІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 грудня 2017 року, м.Київ. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2017 – с.15-20.
 8. Паіс Ю.В. Сценарій постановки на Різдво “The Birth of Jesus Crist”. Освітній проект naurok.com.ua, адреса публікації: https://naurok.com.ua/scenariy-postanovki-na-rizdvo-the-birth-of-jesus-christ-5428.html
 9. Паіс Ю.В. Презентація на День Подяки “Everyday Thanksgiving”. Освітній проект naurok.com.ua, адреса публікації: https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-den-podyaki-everyday-thanksgiving-5429.html
 10. Паіс Ю.В. Урок англійської мови у 4 класі “Home Sweet Home”. Освітній проект naurok.com.ua, адреса публікації: https://naurok.com.ua/urok-angliysko-movi-u-4-klasi-tema-home-sweet-home-24330.html
 11. Паіс Ю.В. Добірка віршів англійською мовою до свята “St. Valentine’s Day”. Освітній проект naurok.com.ua, адреса публікації: https://naurok.com.ua/dobirka-virshiv-angliyskoyu-movoyu-do-svyata-st-valentine-s-day-24358.html
 12. Корнієнко Г.Л. Конспект з історії України для 7-го класу на тему «Київська держава за часів князювання Володимира Великого». Освітній проект naurok.com.ua, адреса публікації: https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-istori-ukra-ni-dlya-7-go-klasu-na-temu-ki-vska-derzhava-za-chasiv-knyazya-volodimira-velikogo-14266.html
 13. Корнієнко Г.Л. Перебудова в СРСР та в Україні. Розгортання національного руху. Освітній проект naurok.com.ua, адреса публікації: https://naurok.com.ua/perebudova-v-srsr-ta-v-ukra-ni-rozgortannya-nacionalnogo-ruhu-22183.html
 14. Корнієнко Г.Л. Презентація уроку «Здобуття Україною незалежності». Освітній проект naurok.com.ua, адреса публікації: https://naurok.com.ua/prezentaciya-uroku-zdobuttya-ukra-noyu-nezalezhnosti-22209.html
 15. Мокрушина Т. Г. Упровадження Міжнародної програми партнерства шкіл з метою підвищення ефективності освітнього процесу у полілінгвістичній гімназії: Практико зорієнтований посібник. – Черкаси: видавництво Ю. Чабаненко, 2018. – 137 с.
 16. Ананьєва Н. В., Саєнко С.І., Чех О.І., Шапошнікова Л.В. Освітньо-інформаційне середовище як засіб розвитку творчої та обдарованої особистості у полілінгвістичній гімназії. Науково- методичний посібник. – Черкаси: видавництво Ю. Чабаненко, 2018 р. – 166с.
 17. Гафінова Л.В. Християнські мотиви в Руси-України.Веб-адреса публікації: https://vseosvita.ua/library/hristianski-motivi-v-literaturi-rusi-ukraini-15731.html, 18.05.2018р.
 18. Ананьєва Н.В. Розвиток умотивованого й успішного вчителя, який працює з обдарованими учнями в умовах реформування освіти  Веб-адреса публікації: http://oipopp.ed-sp.net/node/24133
 19. Ананьєва Н.В. Партнерство як важливий ресурс формування освітньо-інформаційного середовища у полілінгвістичній гімназії. Веб-адреса публікації: http://oipopp.ed-sp.net/node/25353


2016-2017

 1. Онищенко Н. П. Формування особистості учня початкової школи/ Форум педагогічних ідей «Урок», сайт: http://osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/54060/
 2. Іванова Г., Іванова І. The 45 th President. The USA Starts Writing a New Chapter of its History. / English language and culture. – № 1, January 2017. – P. 11-14.
 3. Ананьєва Н.В, Мокрушина Т.Г., Саєнко С.І. Партнерство як стратегічний ресурс інноваційного розвитку полілінгвістичної гімназії. Науково-практичний посібник. – Черкаси: видавництво Ю.Чабаненко, 2017 р. – 222с.
 4. Саєнко С.І., Ананьєва Н.В. Перша міська гімназія м. Черкас, Асоційована школа ЮНЕСКО як інноваційна школа Черкащини
 5. Мокрушина Т. Г., Саєнко С. І. Міжнародна програма партнерства шкіл під егідою асоціації «Україна-два Люксембурги» (Перша міська гімназія м. Черкас – Institut Notre-Dame d’Arlon, Бельгія): Практичний посібник. – Черкаси: видавництво Ю. Чабаненко, 2017. – 137 с.
 6. Ананьєва Н.В., Саєнко С.І., Чех О.І., Шапошнікова Л.В. Ефективні шляхи розвитку талантів та обдарувань учнів полі лінгвістичної гімназії Ефективні шляхи розвитку талантів та обдарувань учнів полілінгвістичної гімназії. Практико-зорієнтований посібник. – Черкаси: видавництво Ю. Чабаненко, 2017 р. – 138 с.
 7. Недзельська В.І. «Нумо, дівчата!» (для учнів старших класів)//Фізичне виховання в школах України. - №2. – 2017. – С.31-32.
 8. N. Ovcharova The Gift of Language/ Book of convention papers “Pathways to Success for Contemporary English Teachers and their Learners”. 2017 TESOL Ukraine National Convention, Lviv. – April, 2017. – P.131- 132.


2015-2016

 1. Ананьєва Н.В. «Технологія оцінювання інноваційного розвитку гімназії»// Заступник директора школи, м. Київ.–№07.–2015.–С.55-63.
 2. Гафінова Л.В. «Сторінки біографії Т.Г. Шевченка»/Черкащина в контексті історії України. Матеріали Сьомої науково-краєзнавчої конференції «Черкащина в контексті історії України», присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка та 60-річчю утворення Черкаської області./ редактор-упорядник В. М. Мельниченко. - Черкаси: "Вершкаль", видавець Калдич С. Г, 2014. – С. 23-27.
 3. Швидка Л.В., Земка О.В. «Лексичні інновації в політичному дискурсі» (на матеріалі німецькомовної преси)/Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. Збірник наукових праць. Випуск 5. – Черкаси: вид. Чабаненко Ю. А., 2015. – 284 с.
 4. Коломієць К. С. Що я знаю про роботу голосних і приголосних звуків з української мови в 1-му класі//Відкритий урок: розробки, технології, досвід, м. Київ: http://osvita.ua/publishing/urok/april_2015.
 5. Іванова Г. В. The First English-Writing Winner of the Nobel Prize/ English Weekly. – June 2016. – P. 12-14.
 6. Ситник Т.В. Здорове тіло і здоровий дух, я – твій друг і ти – мій друг (спортивно-розважальне свято)// Вихователю ГПД усе для роботи. – 2015. - № 12. – С. 9 – 11.
 7. Н. Ананьєва, О. Потьомкіна «Формуємо полікультурну компетентність учнів, або Шевченківські дні в новому форматі» // Заступник директора школи, м. Київ.–№02.–2016.–С.54-59.
 8. Овчарова Н. А. Урок на тему “St. Valentine’s day” на сайті видавництва «Шкільний світ» www.osvitaua.com, м. Київ, 16.02.2016.
 9. Ананьєва Н. В. Ми можемо розмовляти англійською мовою, а ви? Навчально-методичний посібник (англійською мовою). – Перша міська гімназія, асоційована школа ЮНЕСКО; Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є. І. 2016 р. - 103 с.
 10. Корнієнко Г.Л., Виноградова С.О. Інновації полінгвістичної гімназії у роботі з учнівською молоддю в поза навчальний час (з досвіду роботи Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області). – Черкаси, 2016. – 80 с.
 11. Корнієнко Г.Л., Виноградова С.О. Інновації полінгвістичної гімназії у роботі з учнівською молоддю в поза навчальний час (з досвіду роботи Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області)/ Збірник наукових статей, матеріалів регіональних практик та творчих поглядів учнів. 2016 рік. – Київ, 2016. – С. 88 – 98.
 12. Шапошникова Л. В. Психологічні посиденьки з батьками першокласників/ Науково-методичний посібник (альбом). – Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є. І., 2016. – 67 с.
 13. Коломієць К. С. На словах, як на цимбалах. Розробка уроку читання в 4 класі // Педагогічний вісник. – № 2. – 2016. – С. 67-68
 14. Іванова Г. В. They Were Making British History, Too/ English Weekly. – № 15, August 2016. – P. 9-12.
 15. Іванова Г. В. Rare Phenomena of Ukrainian culture/ English Weekly. – № 16, August 2016. – P. 5-7.

2014-2015

 1. Ivanova G. V. The Great Kobzar in My Life // English Language and Culture. – №1. – 2014. – Р. 8-11.
 2. Молчанов О. М. Методика навчання основ техніки баскетболу // Фізичне виховання в школах України. – №3 (63). – 2014. – С. 14-16.
 3. Ананьєва Н. В. Формування освітнього простору в полілінгвістичній гімназії // Директор школи. – №5. – 2014. – С. 50-59.
 4. Саєнко С. І. RYLA в Черкасах // Ротарієць. – №1. – 2014. – С. 19.
 5. Ананьєва Н.,Ткаченко Л., ПотьомкінаО.,Кірсанова Е.Налагоджуємо ефективну діяльність методичного об’єднання вчителів іноземних мов// Заступник директора школи . - №07. – 2014.- С.25-35.
 6. Онищенко Н.П.Урок математики http//osvita.ua/school/lessons_summary/initial/41861/
 7. Коритан Н. І.Урок української мови http//osvita.ua/school/lessons_summary/mova/41859/
 8. Ухань А. О. Урок англійської мови http//osvita.ua/school/lessons_summary/english/41958/
 9. Фролова Л.С., Недзельская В.І. Методика навчання гандболу у загальноосвітній школі:методичні рекомендації. – Черкаси , 2014 . – 40с.
 10. Фролова Л.С., Недзельская В.І. Початкове навчання техніці гандболу: навчально-методичний посібник. – Черкаси , 2014 . –83с.
 11. Зима Г.; Радько І.; Чернова І. Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом застосування домашнього експерименту на уроках хімії / Домашній експеримент з хімії/Упоряд І.Філоненко. – К.: Редакції газет природничо-математичного циклу, 2014. – С.4-25.
 12. Ананьєва Н.В. Технології оцінювання інноваційного розвитку полілінгвістичної гімназії /Філософія інноваційної діяльності: практико зорієнтований збірник / авт.-упоряд. І.Єрмаков, С.Шевцова. – К .: Основа, 2014. С. – 195 -202.
 13. Ананьєва Н.В. Позакласна робота з іноземної мови// Заступник директора школи . - №11. – 2014.- С.51-60.
 14. Бойченко Л.М. Урок інформатики «Підготовка комп’ютера до роботи», сайт « Вчитель вчителю, учням та батькам»: http://teacher.at.ua/publ/21, серпень 2014.
 15. Ситник Т. В. Кокауліна І.М. Святкова конкурсно з- розважальна програма « А ми з татом зможемо!» //«Початкове навчання та виховання». -- № 34-36(398 -400), 2014р.
 16. Онищенко Н.П. Урок з мультимедійним супроводом «Ділення двоцифрових чисел на двоцифрові», електронний ж-л. «Сучасний урок»: http://osvita.ua/school/ lessons_summary/ initial/ 41861/, Серпень 2014.
 17. Виноградова С.О. Самостійні та контрольні роботи з геометрії. 7 кл.// Математика в школах України. – №1-2. – 2015. – С. 32.1 – 32.22.
 18. N. Ananieva. Scientific Approach to International Cooperation Development in the Polylingual Gymnasia. TESOL-Ukraine: New Vistas of Research and Teaching: збірник наукових праць (англ.м.). – Черкаси: ФОП Третяков О.М., 2015. С. 29 – 30.
 19. Ivanova G., Ivanova I., Nobody Is Forgotten, Nothing Is Forgotten // English Language and Culture. – №8. – 2015. – Р. 6-8.
 20. Ананьєва Н.В., Саєнко С.І., Чех О.І., Шапошникова Л.В. Стратегія успішної роботи з обдарованими гімназистами полілінгвістичної гімназії. Науково-методичний посібник. – Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2015 р. – 187 с.
 21. Ананьєва Н.В. Творчість учителя – запорука розвитку творчого гімназиста. Науково-методичний посібник. – Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2015 р. – 148 с.
 22. Ананьєва Н.В., Захарова О.Д., Саєнко С.І. EASY LEARNING (by making up sentences and stories yourself). Навчальний посібник англійською мовою. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2015. –72 с.

2013 -2014

 1. Ухань А. О. Створення оптимальних умов для навчання учнів англійській мові, 2013. – oipopp.ed-sp.net.
 2. Степаненко А. В. Using ICT in Teaching Writing Survey Reports, 2013. – oipopp.ed-sp.net.
 3. Світличний П. М. Cherkasy, Ukraine Student Chapter // Europe Newsletter, Berlin, Germany. – № 4. – 2013.
 4. Ivanova G. V. The Great Kobzar in My Life // English Language and Culture. – №1. – 2014. – Р. 8-11.
 5. Молчанов О. М. Методика навчання основ техніки баскетболу // Фізичне виховання в школах України. – №3 (63). – 2014. – С. 14-16.
 6. Ананьєва Н. В. Формування освітнього простору в полілінгвістичній гімназії // Директор школи. – №5. – 2014. – С. 50-59.
 7. Саєнко С. І. RYLA в Черкасах // Ротарієць. – №1. – 2014. – С. 19.
 8. Ананьєва Н. В. Розвиток міжнародного співробітництва у полілінгвістичній гімназії. Науково-практичний посібник. – Черкаси: видавництво В. О. Велівченко, 2014 р. – 234 с.
 9. Ананьєва Н. В., Ткаченко Л. Д., Потьомкіна О. В., Кірсанова Е. В. Організація ефективної роботи методичного об’єднання вчителів іноземних мов. Науково-методичний посібник. – Черкаси: видавництво В. О. Велівченко, 2014 р. – 207 с.
 10. Ананьєва Н. В., Ухань А. О., Рискіна Е.З. Дидактичні матеріали з теми «Дружба». Навчально-методичний посібник. – Черкаси: видавництво В. О. Велівченко, 2014 р. – 118 с.
 11. Ананьєва Н. В. Cherkasy Oblast – 60 Years. Навчально-методичний посібник. – Черкаси: видавництво В. О. Велівченко, 2014 р. – 258 с.
 12. Коновальчук В., Бойченко Л. Практика творчого розвитку молодших школярів: Науково-методичний посібник. – К. : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. – 264 с.

2011-2012

 1. Вакуленко О. О. Мотиваційні фактори у вивченні англійської мови // English language and culture. - 2011. - №19. - С. 19-20.
 2. Ананьєва Н. В., Потьомкіна О. В. Педагоги за мир і взаєморозуміння. Миротвоча та полікультурна діяльність Першої міської гімназії м. Черкас як складової Черкаського регіонального осередку Українського руху // Педагогічний вісник. - №3. - 2011. - С. 59-61.
 3. Svitlychny P., Cherkasy, Ukraine (Light the Way) Student Chapter. // PTPI's European Council Newsletter, Berlin, Germany. - 2011. - №3. - Р. 9.
 4. Хижинська Л. Г. Spelling Tests: Dictations // Англійська мова та література. - 2011. -№30. - С. 23-24.
 5. Іванова Г. В. Charity Lesson // English language and culture. - 2011. - №45. - С. 20-23.
 6. Коритан. Н. І. Життєвий і творчий шлях Валерія Шевчука // Українська література за новою програмою: 11 клас: ІІ семестр / упоряд. Н. Коржова, О. Бондаренко, Н. Нестеренко. - К.: Шк. світ, 2011. - С. 107-112.
 7. Коритан. Н. І. «Характер людини творить її долю» // Підготовка до ЗНО: власне висловлювання / упоряд. Н. Коржова, О. Бондаренко, Н. Нестеренко. - К.: Шк. світ, 2011. - С. 95-101.
 8. Силенко В., Степанова Н. Всесвітня історія. Новітня історія (1900-1929). 10 клас. ІІ семестр. К.: «Шкільний світ», 2011. - 128 с.
 9. Силенко В., Степанова Н. Міжнародні відносини 1930-х років. Назрівання Другої світової війни. 10 клас (рівень стандарту, академічний) // Історія України / всесвітня історія. - 2011. - №3. - С. 21-24.
 10. Ананьєва Н. В, Потьомкіна О. В. «Упровадження діалогу культур. Полікультурна освіта у навчальному закладі» // Школа. - 2012. - №3. - С. 38-39.
 11. Саєнко С. І. «Як інтегрувати навчальний заклад у європейський простір» // Директор школи. - 2012. - №8. - С. 21-22.
 12. Ткаченко Л. Д. «Alex Haley - a Famous American Writer» // English lessons. - 2012. - №4. - С. 32-33.
 13. Бойченко Л. М. «Турнір риторів» // Початкова освіта. - 2012. - №16. - С. 28-29.
 14. Бойченко Л. М. «Використання прийомів і методів розвивального навчання в традиційній початковій школі» // Відкритий урок: Розробки, технології, досвід. - 2011. - №9 - С. 97.
 15. Бойченко Л. М. «Урок риторики у 2 класі» // Відкритий урок: Розробки, технології, досвід. - 2011. - №7-8 - С. 28-30.
 16. Бойченко Л. М. «Як плекати в собі гуманного вчителя» // Відкритий урок: Розробки, технології, досвід. - 2011. - №10 - С. 82-83.
 17. Ананьєва Н. В. Участь у міжнародному семінарі // Місто. - No.10. - 01.05.2012. - С. 7.
 18. Ананьєва Н. В. Connecting Classrooms Seminar // English Language and Culture. - No.11. - 2012. - С. 28.
 19. Хижинська Л. Г. We Learn Modal Verbs // English Language and Culture. - No.9. - 2012. - С. 5-7. 

2010

 1. Силенко В, Степанова Н. Всесвітня історія. 10 клас. І семестр. К.: «Шкільний світ», 2010.

2009

 1. Cherkasy, Ukraine: PTPI's Light the Way Student Chapter // European Newsletter, Berlin, Germany. 2009. №1.
 2. Local Youth Recognized for Contributions to Peace // News Release, Kansas City, USA. 2009.
 3. Вакуленко О. О. Проектна діяльність у школі // «Школа» інформаційно-методичнй журнал. - №8 (44). - 2009.
 4. Мокрушина Т. Г. Saint Valentin/Le Francais. - №155.- 2009.
 5. Мокрушина Т. Г. Tests /Le Francais. -№156. - 2009.
 6. Саєнко С. І. Можливості Ротарі для освіти України / Вісник. - №37. - 2009.
 7. Ukrainian City Councilman visits SSU/ Sonoma State University Star. 19. 05. 2009
 8. Вакуленко О. О. Як організувати ефективне навчання. Методичні рекомендації // English. Language & culture. - 2009. - №23. - С. 3 - 4.
 9. Вакуленко О. О. Як організувати ефективне навчання. Методичні рекомендації // English. Language & culture. - 2009. - №24. - С. 3 - 6.
 10. Вакуленко О. О. Якорганізувати ефективне навчання. Методичні рекомендації // English.Language &culture. - 2009.- №25-26. - С. 9 - 15.
 11. Вакуленко О. О. Як організувати ефективне навчання. Методичні рекомендації // English. Language & culture. - 2009. - №27. - С. 3 - 6.
 12. Ананьєва Н. В. Відроджуються дружні взаємини // Свобода/Svoboda, USA. - 2009. - №34. - С. 11.
 13. Панішко Ф. В. Цікаве тестування //Математика. - 2009. - №21. - С. 16 - 20.
 14. Панішко Ф. В. Цікаве тестування //Математика. - 2009. - №22. - С. 12 - 16.
 15. Онищенко Н. Прислів'я та приказки на уроках української мови в початковій школі // Мовне обличчя міста. Черкаси: 2009. - С. 249 - 252.
 16. Виноградова С. О. Самостійні роботи з алгебри. 7 клас (І семестр) //Математика. - 2009. - №25-26. - С. 62 - 70.
 17. Силенко В., Гриценко Н., Степанова Н. Всесвітня історія. 9 клас. І семестр. К.: «Шкільний світ», 2009.
 18. Силенко В., Гриценко Н., Степанова Н. Всесвітня історія. 9 клас. ІІ семестр. К.: «Шкільний світ», 2009.

2008

 1. Стажування у французькому місті Рошешуар / Освіта України. - №65-66. - 2008.
 2. Вакуленко О. О. Методичні рекомендації вчителю іноземних мов щодо організації ефективного навчання. Черкаси. - 2008. - 50 с.
 3. Des Ukrainiens en stage à l'INDIA / Avenir du Luxembourg, 28. 10. 2008.
 4. Панішко Ф. В. Геометричні таємниці / Сільська школа України. - №7. - 2008.
 5. Вакуленко О. О. Інформаційно-методичне забезпечення впровадження проектних технологій у навчальному закладі. Черкаси - 2008. - 70 с.
 6. Світличний П. М. Cherkasy, Ukraine: PTPI's Light the Way Student Chapter / PTPI's European Council Newsletter, 06. 2008.
 7. Вивчаємо мову - вивчаємо культуру // Іноземні мови в навчальних закладах. - №3. - 2008.
 8. Гід для французів / Україна молода. - №125. - 2008.
 9. Vakulenko N. Peggi, the Pint Seized Pirate / English. - №19 (403). - 2008.
 10. Ананьєва Н. В. Діалог культур / Завуч. -№36. - 2008.
 11. Панішко Ф. В. Геометричні таємниці/ Сільська школа України. - №18. - 2008.
 12. Іванова Г. В. Видатний українець/ English. - №45. - 2008.
 13. Іванова Г. В. Developing a Creative Personality via Project Work//Проектна робота за рівнями/ упоряд: Т. Михайленко. - К.: Шк. світ, 2008. С. 57 - 59.
 14. Світличний П. М. Робота українського відділення "People to People International"// Німеччина. - №4. - 2008.
 15. Про візит української делегації до школи-партнера в м. Ваньжоу, Китай / Газета (китайською мовою), жовтень 2008.
 16. Під час перебування української делегації у школі-партнері в м. Ваньжоу, Китай / Газета (китайською мовою), жовтень 2008.
 17. Cherkasy, Ukraine: PTPI's Light the Way Student Chapter // European Newsletter, Berlin, Germany. 2008. №1.
 18. Cherkasy, Ukraine: PTPI's Light the Way Student Chapter // European Newsletter, Berlin, Germany. 2008. №2.
 19. Cherkasy, Ukraine: Light the Way "Student Chapter". Kansas City, USA. 2008.
 20. Les amités "arlo-ukrainnes". Arlon Carrefour, l'hebdo du SUD LUXEMBURG. - 2008. - N42.
 21. Des Ukrainnes en stage à l'INDA. Arrondissement d'Arlon. - 2008 . - 12.

2007

 1. Khyzhynska L. Listening comprehension / English.. - №10. - 2007.
 2. Степаненко А. В. Outline of the Topic "Going to the Theatre"/Англійська мова та література.. - №9. - 2007.
 3. Pays Y. Progress tests / English. - №10. - 2007.
 4. Khyzhynska L. Ukraine and European Culture English. - №2. - 2007.
 5. Пахомова Т. Г., Вакуленко О. О. Іноземна мова для початківців // English. - №2. - 2007.
 6. Ivanova H., Schoeberlein J. Discuss with your students / English. - №13. - 2007.
 7. Vinnichenko K. "Ineffabilie" di L.Kostenko / Parole di credito, 09. 2007.
 8. Світличний П. М. Cherkasy, Ukraine: PTPI's Light the Way Student Chapter / PTPI's European Council Newsletter, 06. 2007.
 9. Ананьєва Н. В. Через інноваційну діяльність і громадське виховання до полілінгвістичної гімназії міжнародного рівня / Дослідно-експериментальна діяльність сучасного закладу освіти: Наук.-метод. посібник / авт. колектив під заг. кер. Г. А. Назаренко. - Черкаси: видавництво ЧОІПОПП. - 2007. - 232 с.
 10. Ананьєва Н. В. Модель діяльності полілінгвістичної гімназії // Моделі розвитку сучасної української школи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Черкаси - Сахнівка. - К.: СПД Богданова А. М. - 2007. - 240 с.
 11. Khyzhynska L. A Visit to the Old Vic / English. - №38. - 2007.
 12. Ovcharova N.A. What is NATO / Викладання іноземної мови як мови фаху в контексті глобалізації освіти. - Львів. - 2007.
 13. Вакуленко О. О. Перші перспективні кроки // «Школа» інформаційно-методичнй журнал. - №10. - 2007.
 14. Вакуленко О. О. Перші перспективні кроки // «Школа» інформаційно-методичнй журнал. - №11. - 2007.
 15. Береславська В. / Hola-7-Наступний крок до оволодіння іспанською / Іноземні мови в навчальних закладах. - №4. - 2007.
 16. Pays Y. Check your students / English. - №18. - 2007.
 17. Ivanova H. Fame and fortune or good values? / English. - №21-22. - 2007.
 18. Pays Y. Check your students / English. - №23. - 2007.
 19. Cherkasy - Light the Way SC, Ukraine / European Newsletter, Berlin, Germany, 2007. - №2.
 20. L'Ukraine salue la solidarite belge// Avenir du Luxembourg, Люксембург, Велике Герцогство Люксембург, 2007.Відредаговано 23.04.2019

Оголошення

16.03.2024

Приймання документів до 1-х класів розпочато з 8 квітня і триватиме до 31 травня 2024 року (щодня з 9.00 до 15.00 год у приймальні директора).Тел. для довідок 337121

23.10.2023

Структура 2023-2024 навчального року:

Перший семестр: 01.09.2023-29.12.2023

Другий семестр: 08.01.2024-31.05.2024

Канікули

Осінні: 30.10.2023-05.11.2023

Зимові: 30.12.2023-07.01.2024

Проміжні: 19.02.2024-25.02.2024

Весняні: 25.03.2024-31.03.2024

06.03.2023

Благодійний внесок у БФ "До України через освіту" можна сплатити ТУТ 

26.01.2023

20.09.2022

Національна гаряча лінія безкоштовної психологічної допомоги для дітей та молоді працює за номерами 0 800 500 225 (з мобільного або стаціонарного) або 116 111 (з мобільного)

28.02.2022

До відома жителів мікрорайону. У гімназії немає підвальних приміщень.Найближчі укриття знаходяться у СШ №3,ТРЦ "Любава" та "Плазма".

31.01.2019

    • Ліцензовані підготовка та екзаменування на отримання міжнародних мовних сертифікатів учнями та дорослими у центрі ОЛІМПУС
    • Шановні батьки! Якщо у Вас виникли проблеми з проектом «Електронний щоденник Ошкола», звертайтесь до розробників програми за тел. 0631763400 або 0961188363 та 0990582219,  Viber: 380631763400
    • Гімназійне самоврядування вже в Telegram: t.me/fcgweb
    • З 2016 року відкрита "гаряча" лінія Департаменту освіти та гуманітраної політики міськради – (0472) 56-60-88 з питань освіти, що працює з понеділка до четверга з 08:00 до 17:00, а в п’ятницю з 08:00 до 16:00
    • Дошка оголошень - БІОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ
    Бажаєте вчасно отримувати нові оголошення? залиште свою електронну адресу!